Mustafa Bozbey - Bursa 2050 Vizyonu - Ülke içinde sanayi tarım ve hizmetler sektörlerinde öne çıkan, coğrafi konumu, işgücü kaynakları, turistik ve doğal değerleriyle, nitelikli tarım toprakları, Uludağ’ı ve denizi ile en önemli kentlerden biri olan Bursa’nın gelecek yıllarda nasıl gelişeceğine ilişkin bir stratejisinin bulunamaması çok büyük bir eksikliktir.Kentsel yaşamın kalitesini artırmak, doğal kaynakları korumak, sürdürülebilir yeşil eko sistem içinde yapılaşmaya uygun alanları belirleyip, güçlü ekonomisiyle, sanayi, tarım ve turizmde lider olmak, yapılacak etkili işbirlikleri ile adil, katılımcı ve yaşanabilir bir Bursa oluşturmak ilk öncelikli işimiz olacaktır. Bu çerçevede katılımcılığın aktif olarak çalışması için Planlama Ajansı kurulacaktır. Ulaşım, Sanayi, Turizm, Kültür ve Turizm, Demografik Yapı, Sektörel Analizler, Kırsal Alan, Yeşil Alan stratejilerine yönelik master planların yapılması, katılımcı bir süreçle öneriler oluşturularak 1/100.000 ölçekli planın hazırlanarak onaylanması ile 2050 vizyonun oluşturulması sağlanacaktır. Bursa artık gelecek hedeflerine göre gelişecektir.

Bursa 2050 Vizyonu

Gelişen | Planlama

Ülke içinde sanayi tarım ve hizmetler sektörlerinde öne çıkan, coğrafi konumu, işgücü kaynakları, turistik ve doğal değerleriyle, nitelikli tarım toprakları, Uludağ’ı ve denizi ile en önemli kentlerden biri olan Bursa’nın gelecek yıllarda nasıl gelişeceğine ilişkin bir stratejisinin bulunamaması çok büyük bir eksikliktir.

Kentsel yaşamın kalitesini artırmak, doğal kaynakları korumak, sürdürülebilir yeşil eko sistem içinde yapılaşmaya uygun alanları belirleyip, güçlü ekonomisiyle, sanayi, tarım ve turizmde lider olmak, yapılacak etkili işbirlikleri ile adil, katılımcı ve yaşanabilir bir Bursa oluşturmak ilk öncelikli işimiz olacaktır. Bu çerçevede katılımcılığın aktif olarak çalışması için Planlama Ajansı kurulacaktır. Ulaşım, Sanayi, Turizm, Kültür ve Turizm, Demografik Yapı, Sektörel Analizler, Kırsal Alan, Yeşil Alan stratejilerine yönelik master planların yapılması, katılımcı bir süreçle öneriler oluşturularak 1/100.000 ölçekli planın hazırlanarak onaylanması ile 2050 vizyonun oluşturulması sağlanacaktır. Bursa artık gelecek hedeflerine göre gelişecektir.

Galeri