Mustafa Bozbey - Küçükbaş Hayvan Besicilerine Destek - Dağ köylerinden kente göç oldukça hızlanmıştır. Bu köylerde yaşamı cazip hale getirmek, bu köylerin görünür kılınmasını sağlamak, Organik üretimin daha geniş kitlelere ulaştırılması, kent yaşamında tarım üretiminin tanıtılması, güvenli organik üretim mahsulü tarım ürünlerinin kentin daha geniş kitleler ile buluşturulmasının öncülüğünün sağlanması ve organik tarım projelerinin eko-turizm ile entegre edilmesi amacıyla organik köyler kurulması hedeflenmektedir. Bu organik köylerde; düşük gelir grubuna sahip dağ köylerinin görünür kılınması sağlanacak, çiftçi kazanırken kentlinin de buralarda açılacak sosyal tesislerde sağlıklı gıdalarla buluşmasına vesile olunacak ve güzel bir gün geçirirken bu ürünlerin de pazarlaması yapılacaktır.

Küçükbaş Hayvan Besicilerine Destek

Geçinen | Sosyal

Dağ köylerinden kente göç oldukça hızlanmıştır. Bu köylerde yaşamı cazip hale getirmek, bu köylerin görünür kılınmasını sağlamak, Organik üretimin daha geniş kitlelere ulaştırılması, kent yaşamında tarım üretiminin tanıtılması, güvenli organik üretim mahsulü tarım ürünlerinin kentin daha geniş kitleler ile buluşturulmasının öncülüğünün sağlanması ve organik tarım projelerinin eko-turizm ile entegre edilmesi amacıyla organik köyler kurulması hedeflenmektedir. Bu organik köylerde; düşük gelir grubuna sahip dağ köylerinin görünür kılınması sağlanacak, çiftçi kazanırken kentlinin de buralarda açılacak sosyal tesislerde sağlıklı gıdalarla buluşmasına vesile olunacak ve güzel bir gün geçirirken bu ürünlerin de pazarlaması yapılacaktır.