Mustafa Bozbey - Kırsal Mahallelerdeki Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Yapan Düşük Gelirli Çiftçilere Ayni Girdi Desteği Verilmesi - Uygulanan politikalar nedeniyle özellikle Türkiye’nin ithalata bağımlı olduğu gübre, ilaç, mazot, tohum, hayvan yemi gibi tarımsal girdi fiyatlarındaki artışlar devam etmektedir. Bu nedenle çiftçinin üretim maliyetleri artmaktadır. Buna karşılık çiftçilere verilen destekler, girdi fiyatlarının çok altında kalmakta, ayrıca çiftçinin elindeki ürünlerin fiyatları iktidar tarafından maliyetin altında açıklanmaktadır. Bitkisel üretim yapan küçük ölçekli çiftçilerimizi ayni olarak tohum, fide, gübre, mazot, sulama, makine ve ekipman, sera, toprak ve su analiz destekleri ile hayvancılık yapan çiftçilerimizi sığır süt yemi ve kuzu besi yemi ile desteklemek hem üretim maliyetlerini düşürerek kazançlarını artırıp kırsalı kalkındırmaya hizmet edecek hem de tüketicilerimize daha ucuz ürün sunma imkanına sahip olacaklardır. Tarım ve hayvancılık desteklenecek. Bursalı’lar ucuz ve sağlıklı gıdaya erişecek. Çiftçimize; 610.000 lt. mazot, 6.500.000 kg tohum, 1.500.000 kg gübre destekleri vereceğiz.

Kırsal Mahallelerdeki Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Yapan Düşük Gelirli Çiftçilere Ayni Girdi Desteği Verilmesi

Geçinen | Kırsal

Uygulanan politikalar nedeniyle özellikle Türkiye’nin ithalata bağımlı olduğu gübre, ilaç, mazot, tohum, hayvan yemi gibi tarımsal girdi fiyatlarındaki artışlar devam etmektedir. Bu nedenle çiftçinin üretim maliyetleri artmaktadır. Buna karşılık çiftçilere verilen destekler, girdi fiyatlarının çok altında kalmakta, ayrıca çiftçinin elindeki ürünlerin fiyatları iktidar tarafından maliyetin altında açıklanmaktadır. Bitkisel üretim yapan küçük ölçekli çiftçilerimizi ayni olarak tohum, fide, gübre, mazot, sulama, makine ve ekipman, sera, toprak ve su analiz destekleri ile hayvancılık yapan çiftçilerimizi sığır süt yemi ve kuzu besi yemi ile desteklemek hem üretim maliyetlerini düşürerek kazançlarını artırıp kırsalı kalkındırmaya hizmet edecek hem de tüketicilerimize daha ucuz ürün sunma imkanına sahip olacaklardır. Tarım ve hayvancılık desteklenecek. Bursalı’lar ucuz ve sağlıklı gıdaya erişecek. Çiftçimize; 610.000 lt. mazot, 6.500.000 kg tohum, 1.500.000 kg gübre destekleri vereceğiz.