Mustafa Bozbey - Organik Köy - Dağ ilçeleri ve köylerimizde küçükbaş hayvancılık uygun ve ekonomik olmasına rağmen, gerek yeterli ve kaliteli damızlık hayvanın olmaması, gerekse hayvancılığa olan ilginin azalması ve karlılığın düşük olması nedeniyle üreticimiz bu bölgeden göç etmektedir. Aynı zamanda büyükşehirlerde gerek pandemi gerekse deprem gibi doğal afet korkuları nedeniyle bu bölgelerimizde nüfus çeşitliliği ve kültür çatışmaları yaşanmaktadır. Ülkemizdeki ve kentimizdeki et açığının giderilmesi için temel kaynağımız küçükbaş hayvancılık ve küçük aile işletmeleri olmalıdır. Bu nedenle 1250 küçükbaş hayvan besicilerine 40.000’er TL destek, 750 ton yem desteği ve hayvanlar için 4.000.000 adet aşı desteği sağlayacağız. Dağ bölgesindeki nüfusumuzun kalıcı olması, mutlu olması, üretmesi ve karşılığını alması sorunların çözümü açısından temel teşkil edecektir.

Organik Köy

Geçinen | Sosyal

Dağ ilçeleri ve köylerimizde küçükbaş hayvancılık uygun ve ekonomik olmasına rağmen, gerek yeterli ve kaliteli damızlık hayvanın olmaması, gerekse hayvancılığa olan ilginin azalması ve karlılığın düşük olması nedeniyle üreticimiz bu bölgeden göç etmektedir. Aynı zamanda büyükşehirlerde gerek pandemi gerekse deprem gibi doğal afet korkuları nedeniyle bu bölgelerimizde nüfus çeşitliliği ve kültür çatışmaları yaşanmaktadır. Ülkemizdeki ve kentimizdeki et açığının giderilmesi için temel kaynağımız küçükbaş hayvancılık ve küçük aile işletmeleri olmalıdır. Bu nedenle 1250 küçükbaş hayvan besicilerine 40.000’er TL destek, 750 ton yem desteği ve hayvanlar için 4.000.000 adet aşı desteği sağlayacağız. Dağ bölgesindeki nüfusumuzun kalıcı olması, mutlu olması, üretmesi ve karşılığını alması sorunların çözümü açısından temel teşkil edecektir.

Galeri