Mustafa Bozbey - Zehirsiz  Kentlere  Doğru - Artan kentleşmeyle birlikte yaşam alanlarımızda ve kentlerde zararlı mücadelesi için kullanılan biyosidal ürünlerin yaygınlaşması da, kullanılan kimyasalların insan sağlığı, su kaynakları ve biyolojik çeşitliliğe yönelik zararlarının her geçen gün daha da artmasına neden olmaktadır. Bursa genelinde halk sağlığı alanında kimyasal kullanımını önemli ölçüde azaltmak ve ekolojik olarak güçlü alternatifler geliştirmek, gelecek kuşakların ve tüm canlıların yaşam hakkını korumak, toplumda ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığı oluşturmak hedeflenmektedir. Sağlık sorunlarına, çocuklarda gelişim bozukluklarına yol açan, arılara ve diğer canlılara verdiği zararla biyoçeşitlilik kaybını tetikleyen, ekosistemi tahrip eden, havamızı, suyumuzu ve toprağımızı zehirleyen biyosidal ürünlerin yerine alternatiflerinin değerlendirilmesi ve kullanılması amacıyla fiziksel ve kültürel mücadelenin yaygınlaştırılmasını sağlamak için kampanyalar/çalışmalar yapılacaktır.

Zehirsiz Kentlere Doğru

Güvenli | Çevre

Artan kentleşmeyle birlikte yaşam alanlarımızda ve kentlerde zararlı mücadelesi için kullanılan biyosidal ürünlerin yaygınlaşması da, kullanılan kimyasalların insan sağlığı, su kaynakları ve biyolojik çeşitliliğe yönelik zararlarının her geçen gün daha da artmasına neden olmaktadır. Bursa genelinde halk sağlığı alanında kimyasal kullanımını önemli ölçüde azaltmak ve ekolojik olarak güçlü alternatifler geliştirmek, gelecek kuşakların ve tüm canlıların yaşam hakkını korumak, toplumda ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığı oluşturmak hedeflenmektedir. Sağlık sorunlarına, çocuklarda gelişim bozukluklarına yol açan, arılara ve diğer canlılara verdiği zararla biyoçeşitlilik kaybını tetikleyen, ekosistemi tahrip eden, havamızı, suyumuzu ve toprağımızı zehirleyen biyosidal ürünlerin yerine alternatiflerinin değerlendirilmesi ve kullanılması amacıyla fiziksel ve kültürel mücadelenin yaygınlaştırılmasını sağlamak için kampanyalar/çalışmalar yapılacaktır.