Mustafa Bozbey - Tematik Müzeler - Hem Bursa’mızın farklı özelliklerini yansıtan objelerin hem farklı yaş gruplarını eğitmek, bilgilendirmek, geçmişten geleceğe kültür aktarımı yapılmasına vesile olmak için Oyuncak Müzesi, Bisiklet Müzesi, Fotoğraf Müzesi, Sağlık Müzesi, Müzik Aletleri Müzesi, Edebiyat Müzesi gibi tematik müzeler açacağız.

Tematik Müzeler

Gelişen | Kültür

Hem Bursa’mızın farklı özelliklerini yansıtan objelerin hem farklı yaş gruplarını eğitmek, bilgilendirmek, geçmişten geleceğe kültür aktarımı yapılmasına vesile olmak için Oyuncak Müzesi, Bisiklet Müzesi, Fotoğraf Müzesi, Sağlık Müzesi, Müzik Aletleri Müzesi, Edebiyat Müzesi gibi tematik müzeler açacağız.