Mustafa Bozbey - Genç Bursalı Ağı - Mevcut Çocuk/Gençlik Meclisi yapılanmasının kısıtlı gruplara ulaşabilmesi önemli bir problem oluşturuyor. Gençlerin kentsel yönetime katılabilmesi için en temel platform çocuk/ gençlik meclisleri. Ancak mevcut haliyle çok kısıtlı bir kitleye erişebiliyorlar, hatta kentin genelinde birçok gencin bu yapıdan haberi yok. Dolayısıyla Gençlik Meclisi’nin ele aldığı, yerel yönetim mercilerine taşıdığı problemler, Bursalı gençlerin yalnızca belli bir bölümünün dertleri. Çocuk ve Gençlik Meclislerinin daha kapsayıcı ve katılımcı bir profile ulaşması gerekiyor. Bu proje ile Çocuk ve Gençlik Meclislerinin tüm kente yayılan bir ağ yapısı şeklinde yaygınlaştırılması; katılımcı profilinin çeşitlenmesi ve etkinlik düzeyinin artırılması hedeflenmektedir.

Genç Bursalı Ağı

Güçlenen | Katılım

Mevcut Çocuk/Gençlik Meclisi yapılanmasının kısıtlı gruplara ulaşabilmesi önemli bir problem oluşturuyor. Gençlerin kentsel yönetime katılabilmesi için en temel platform çocuk/ gençlik meclisleri. Ancak mevcut haliyle çok kısıtlı bir kitleye erişebiliyorlar, hatta kentin genelinde birçok gencin bu yapıdan haberi yok. Dolayısıyla Gençlik Meclisi’nin ele aldığı, yerel yönetim mercilerine taşıdığı problemler, Bursalı gençlerin yalnızca belli bir bölümünün dertleri. Çocuk ve Gençlik Meclislerinin daha kapsayıcı ve katılımcı bir profile ulaşması gerekiyor. Bu proje ile Çocuk ve Gençlik Meclislerinin tüm kente yayılan bir ağ yapısı şeklinde yaygınlaştırılması; katılımcı profilinin çeşitlenmesi ve etkinlik düzeyinin artırılması hedeflenmektedir.