Mustafa Bozbey - Toprak Varlıklarının Korunması ve Geliştirilmesi Amacıyla Arazi Kullanım ve Üretim Planlarının Yapılarak Bilgi Sistemlerinin Oluşturulması. (TARBİS) - • Toprak ve arazi varlığına ait güncel, paylaşılabilir sayısal veri ve haritaların üretilmesi,
• Tarımsal kullanım planlarını temel alarak arazileri potansiyellerine ve yeteneklerine uygun olarak ve amaç dışı arazi kullanımının önlenmesi,
• Aşırı ve bilinçsiz gübre kullanımının önüne geçilmesi, kaynak israfın önlenmesi, toprak ve su kirliliğine engel olunması,
• Arazi ve toprak yapısına uygun sulama yöntemlerinin belirlenmesi, uygulanması ve su kaynaklarının verimli kullanımının sağlanması,
• Toprak derinliği ve arazi eğimine uygun olarak toprak işleme yöntemlerinin tespit edilmesi, her türlü erozyonun önlenmesi,
• Ürün desenine ve üretim planlamasına uygun makro ve mikro ölçekli tarımsal sanayi tesislerinin planlanması,
• Üreticilerin birim alandan kaliteli, rekabet gücü olan, yüksek verimde ürünler elde etmelerinin sağlanması, üretim maliyetlerinin asgariye çekerek üreticilerin gelir ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi sağlanacaktır.

Toprak Varlıklarının Korunması ve Geliştirilmesi Amacıyla Arazi Kullanım ve Üretim Planlarının Yapılarak Bilgi Sistemlerinin Oluşturulması. (TARBİS)

Gelişen | Kırsal

• Toprak ve arazi varlığına ait güncel, paylaşılabilir sayısal veri ve haritaların üretilmesi,

• Tarımsal kullanım planlarını temel alarak arazileri potansiyellerine ve yeteneklerine uygun olarak ve amaç dışı arazi kullanımının önlenmesi,

• Aşırı ve bilinçsiz gübre kullanımının önüne geçilmesi, kaynak israfın önlenmesi, toprak ve su kirliliğine engel olunması,

• Arazi ve toprak yapısına uygun sulama yöntemlerinin belirlenmesi, uygulanması ve su kaynaklarının verimli kullanımının sağlanması,

• Toprak derinliği ve arazi eğimine uygun olarak toprak işleme yöntemlerinin tespit edilmesi, her türlü erozyonun önlenmesi,

• Ürün desenine ve üretim planlamasına uygun makro ve mikro ölçekli tarımsal sanayi tesislerinin planlanması,

• Üreticilerin birim alandan kaliteli, rekabet gücü olan, yüksek verimde ürünler elde etmelerinin sağlanması, üretim maliyetlerinin asgariye çekerek üreticilerin gelir ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi sağlanacaktır.