Mustafa Bozbey - Yeniden Yeşil Bursa - Osmanlı’nın ilk başkenti olan Bursa yeşil kimliği ile öne çıkmıştır. Günümüz Bursa şehrinde ise göz alabildiğine her yer beton, bina ve çatılardan oluşmaktadır. Kentsel yaşamda açık ve yeşil alanların gerekliliği yadsınamayacak bir gerçektir. Bursa’yı, doğaya saygılı, adil, dengeli ve sağlıklı bir şekilde herkesi kapsayan yeşil alanlarıyla buluşturmak, kent ekosistemini iyileştirmek öncelikli hedefimizdir. 
Uludağ’dan başlayan orman alanları, vadiler ve su kanalları ile çevresi, hem habitatın hem temiz havanın kent içine ulaşmasında büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle bu alanların korunarak geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması önemlidir. Park, bahçe, meydan, yol ve parsel içi bitkilendirme çalışmasında Bursa’ya özgü, uzun ömürlü ve silüet etkisi oluşturabilecek, nihai boyu imar yüksekliğini aşıp çatıların üstünü örtebilecek çınar, ıhlamur gibi ağaçların seçilmesiyle, karbon yutak alanları oluşturmak, mevsim sıcaklıklarının arttığı günümüzde insanlara daha sağlıklı ve yaşanabilir çevre imkânı sağlanacaktır.  
Bursa için sürdürülebilir yeşil sistem kurabilmek, Yeşil Bursa kimliğine tekrar kavuşabilmek, kente siluet katabilmek, kentsel ısı adasının olumsuz etkilerini azaltmak, hava kalitesini ve su yönetim sistemlerini iyileştirmek, yerel ekosistemleri desteklemek, genetik bitki tür çeşitliliğini korumak ve geliştirmek, toplum ve çevre arasında sürdürülebilir ilişki kurmayı mümkün kılacak etkin peyzaj sistemini oluşturmak, yazın gölge mekanlar ile mikro klima etkisi oluşturarak daha yaşanılabilir ve kaliteli yaşam çevreleri oluşturabilmek için öncelikli hedefimiz “Yeşil Bursa” dır. İnanıyoruz ki yapacağımız projeler ve ağaçlandırma tipolojisi ile Türkiye’ye örnek olunacaktır. Yeşil Bursa ile Türkiye’ye örnek olabilmek için 1 milyon ağaç dikeceğiz.

Yeniden Yeşil Bursa

Gelişen | Planlama

Osmanlı’nın ilk başkenti olan Bursa yeşil kimliği ile öne çıkmıştır. Günümüz Bursa şehrinde ise göz alabildiğine her yer beton, bina ve çatılardan oluşmaktadır. Kentsel yaşamda açık ve yeşil alanların gerekliliği yadsınamayacak bir gerçektir. Bursa’yı, doğaya saygılı, adil, dengeli ve sağlıklı bir şekilde herkesi kapsayan yeşil alanlarıyla buluşturmak, kent ekosistemini iyileştirmek öncelikli hedefimizdir. 

Uludağ’dan başlayan orman alanları, vadiler ve su kanalları ile çevresi, hem habitatın hem temiz havanın kent içine ulaşmasında büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle bu alanların korunarak geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması önemlidir. Park, bahçe, meydan, yol ve parsel içi bitkilendirme çalışmasında Bursa’ya özgü, uzun ömürlü ve silüet etkisi oluşturabilecek, nihai boyu imar yüksekliğini aşıp çatıların üstünü örtebilecek çınar, ıhlamur gibi ağaçların seçilmesiyle, karbon yutak alanları oluşturmak, mevsim sıcaklıklarının arttığı günümüzde insanlara daha sağlıklı ve yaşanabilir çevre imkânı sağlanacaktır.  

Bursa için sürdürülebilir yeşil sistem kurabilmek, Yeşil Bursa kimliğine tekrar kavuşabilmek, kente siluet katabilmek, kentsel ısı adasının olumsuz etkilerini azaltmak, hava kalitesini ve su yönetim sistemlerini iyileştirmek, yerel ekosistemleri desteklemek, genetik bitki tür çeşitliliğini korumak ve geliştirmek, toplum ve çevre arasında sürdürülebilir ilişki kurmayı mümkün kılacak etkin peyzaj sistemini oluşturmak, yazın gölge mekanlar ile mikro klima etkisi oluşturarak daha yaşanılabilir ve kaliteli yaşam çevreleri oluşturabilmek için öncelikli hedefimiz “Yeşil Bursa” dır. İnanıyoruz ki yapacağımız projeler ve ağaçlandırma tipolojisi ile Türkiye’ye örnek olunacaktır. Yeşil Bursa ile Türkiye’ye örnek olabilmek için 1 milyon ağaç dikeceğiz.

Galeri